Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni;

in de zomerperiode wordt geen interne competitie georganiseerd.

De contributie bedraagt per verenigingsjaar 85,-- (peil 2013). Hierin is de verplichte afdracht aan de regionale (SBO) en landelijke (KNSB) schaakbond begrepen. De contributie moet vr 31 december voldaan worden. Leden worden in staat gesteld om deel te nemen aan zowel de interne als de externe competitie (al dan niet na selectie) en aan andere verenigingsactiviteiten. Door de KNSB wordt periodiek een schaakmagazine onder de leden verspreid.

Het lidmaatschap kan, zonder opgaaf van reden, schriftelijk/e-mail bij de secretaris worden opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. In bijzondere gevallen kan tussentijdse opzegging plaatsvinden; dit laatste geeft geen recht op restitutie van al betaalde contributie (in verband met verplichtingen aan de regionale en landelijke schaakbond).